ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Back

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, αποτελούμενη από επιμέρους τμήματα που εξειδικεύονται στην ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Μελέτη, το Σχεδιασμό Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, καθώς και τις Μελέτες Εφαρμογής Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Χώρων.