ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ αναλαμβάνει:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Επιπλέον αναλαμβάνει:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

Χωροταξικός και νομικός έλεγχος καταλληλότητας ίδρυσης επαγγελματικών χώρων.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη χώρου, μελέτες εφαρμογής, προϋπολογισμοί εργασιών.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Καταγραφή και αξιολόγηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιθεωρήσεις, έλεγχοι ασφαλείας.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ