ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ αναλαμβάνει:

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • – Ανέγερση κτιρίων
 • – Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος
 • – Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επισκευές και ανακατασκευές
 • – Εργασίες μικρής κλίμακας
 • – Αλλαγή χρήσης
 • – Κατεδαφίσεις σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, κλπ.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • – Επαγγελματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • – Εξυπηρέτησης οχημάτων (σταθμοί, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια, συνεργεία)
 • – Επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 • – Πυρασφάλειας
 • – Περιβαλλοντικών όρων
 • – Διάθεσης αποβλήτων
 • – Ηλεκτρολογικών ελέγχων
 • – Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ