ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ δραστηριοποιείται στις ολοκληρωμένες κατασκευές, ανακατασκευές και ανακαινίσεις. Ο κατασκευαστικός της βραχίονας καλύπτει βιομηχανικούς χώρους, κατοικίες, καταστήματα και πετρελαιοειδή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αισθητική σε συνάρτηση με την ασφάλεια, την ποιότητα, το κόστος και την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής, ενώ σημαντική θεωρείται και η παροχή εγγυήσεων και παρακολούθηση της κατασκευής για τυχόν εκσφαλματώσεις μετά το στάδιο ολοκλήρωσής της.