ΝΕΑ

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχής επιμόρφωσης των στελεχών της, πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα με θεματολογία:

– Καύσιμα ιδιότητες & επικινδυνότητες

– Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & Στατικός ηλεκτρισμός

– Εργασίες σε ύψος – Ασφαλή ανύψωση με γερανούς

– Πυρόσβεση – Πυρασφάλεια

– Πρώτες βοήθειες

Η Εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο ISO (14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και πραγματοποίησε με επιτυχία την επιθεώρηση από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS. Το νέο αυτό πρότυπο ενσωματώθηκε στο ενιαίο διαχειριστικό σύστημα ISO που διαθέτει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του

ενιαίου διαχειριστικού συστήματος ISO που διαθέτει, σύμφωνα με τα πρότυπα

(9001:2015, 27001:2017, 45001:2018), από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχής επιμόρφωσης των στελεχών της, πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα με θεματολογία:

– Καύσιμα ιδιότητες & επικινδυνότητες

– Στατικός ηλεκτρισμός

– Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

– Ασφαλή ανύψωση με γερανούς

– Βασικές αρχές πυρόσβεσης

– Πρώτες βοήθειες

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του

ενιαίου διαχειριστικού συστήματος ISO που διαθέτει, σύμφωνα με τα πρότυπα

(9001:2015, 27001:2017, 45001:2018), από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος ISO που διαθέτει, σύμφωνα με τα πρότυπα

(9001:2015, 27001:2017-GDPR, 45001:2018), από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Τεχνική Άποψη επεκτείνεται στο χώρο της Διαχείρισης Ακινήτων (μακροχρόνιες μισθώσεις και εκμετάλλευση ακινήτων) και των Μεσιτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος ISO που διαθέτει, σύμφωνα με τα πρότυπα

(9001:2015, 27001:2017-GDPR, 45001:2018), από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS. Η Εταιρεία μας από το έτος 2020 είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχής επιμόρφωσης των στελεχών της, πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα με θεματολογία:

– Ασφαλείς τρόποι εργασίας σε πρατήρια καυσίμων

– Βασικές αρχές πυρόσβεσης

– Πρώτες βοήθειες

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2015 που διαθέτει, από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιό της με την εταιρεία AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρελαιοειδών.

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχής επιμόρφωσης των στελεχών της, πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα με θεματολογία:

– Ασφαλείς εργασίες σε πρατήρια καυσίμων

– Εργασίες σε ύψος

– Βασικές αρχές πυρόσβεσης – Σωστή χρήση πυροσβεστήρα

– Πρώτες βοήθειες

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2015 που διαθέτει, από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα-σεμινάριο εξειδίκευσης για όλους τους μηχανικούς και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και τους συνεργάτες – υπεργολάβους της, με θέμα: «Σύνταξη Μελέτης ΑΤΕΧ σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων».

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιο της με την εταιρεία ΛΑΜDΑ ΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιο της με την εταιρεία MADDOG A.E.η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων.

Η Τεχνική Άποψη επεκτείνεται στην αγορά της Μυκόνου. Το υποκατάστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2017 συνεχίζοντας τις επιτυχημένες συνεργασίες που ξεκίνησε το 2011, στους τομείς της αδειολογίας, μελέτης και κατασκευής επαγγελματικών χώρων αλλά και ακινήτων αναψυχής.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιο της με την εταιρεία SEKA bunkering station S.A., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του Εφοδιασμού Καυσίμων Ναυτιλίας.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιο της με την διεθνή εταιρεία ARTELIA S.R.O., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του Management και της Μηχανικής Υποδομής.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ γίνεται χορηγός της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Α.Ο. Λουτρακίου.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε επιτυχώς την ετήσια επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2008 που διαθέτει από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ήταν Μέγας Χορηγός στις δράσεις: α) “Μεταμορφώνουμε τα 65 σκαλιά της οδού Σκρα σε ουράνιο τόξο” και β) “Μεταμορφώνουμε τον πεζόδρομο της Καραολή και Δημητρίου, έξω από το 1ο και 12ο Δημοτικό σχολείο”. Η εταιρεία μας προμήθευσε τα απαιτούμενα χρώματα και συμμετείχε στις δράσεις της εθελοντικής ομάδας ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε με επιτυχία την ημερίδα-σεμινάριο για όλους τους μηχανικούς και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και τους συνεργάτες – υπεργολάβους της, με θέμα:«Ασφαλής Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Η Εταιρεία: PENETRON HELLAS E.Π.Ε., οργάνωσε με επιτυχία ημερίδα εκπαίδευσης μηχανικών και συνεργατών μας με θέμα: Εφαρμογές Στεγανοποίησης – Μόνωσης και Προστασίας Κατασκευών, με τη χρήση της τεχνολογίας Penetron.

Η Εταιρεία μας μετακόμισε στα νέα της γραφεία, στη διεύθυνση: Αλκυόνης 19-21, στο Γαλάτσι Αττικής.

Η Εταιρεία μας πραγματοποίησε επιτυχώς την ετήσια επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2008 που διαθέτει από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιο της με την εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ελαστικών.

Η Εταιρεία μας διεύρυνε το πελατολόγιό της με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και L.P. ELLINAS GROUP OF COMPANIES, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των πετρελαιοειδών και της διαχείρισης ακινήτων.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ γίνεται βασικός χορηγός στην εθελοντική ομάδα Γαλατσίου ΓΕΙΤΟΝΕΣ.